מבחנים לשיפור רמה (EPT) לשנה"ל תש"פ-תשפ"א

המבחנים לשיפור רמה נועדו לאפשר לסטודנטים בעלי ציון גבולי בפסיכומטרי או במבחן אמי"ר לנסות לעלות רמה.

ניתן להבחן בבחינה לשיפור רמה פעם אחת בלבד במהלך התואר הראשון ובתנאי שהמבחן יערך לפני                   שהתחלת ללמוד בקורס אנגלית.

* טווח הציונים הזכאים למבחן זה הינם: 83-84, 98-99, 118-119.

  רק בעלי ציונים אלו זכאים להיבחן.

שקול היטב אם ברצונך להירשם לבחינה זו ואם אתה זכאי להיבחן על פי טווח הציונים הזכאים לבחינה. 

  התשלום לא יוחזר בכל מקרה.

 

מבחנים לשיפור רמה הסבר ודוגמאות מבחן 

להלן טווח הציונים, הסבר כללי ודוגמת מבחן לכל אחת מרמות הלימוד באנגלית.

הקש על הרמה המתאימה לציון האנגלית שלך כדי לקבל מידע מדוייק:

 

רמה                                                    טווח ציונים זכאים לבחינה                                       

                                     

טרום בסיסי ב                                                   83-84                                             

 

בסיסי                                                              98-99  

 

מתקדמים א                                                     118-119     

 

                                                         מועדי בחינות לשיפור רמה

יום ראשון, 8.3.2020 בשעה 10:00

אופן התשלום והרישום

עלות הטיפול והרישום לבחינה היא 200 ש"ח. ניתן יהיה להרשם לבחינה החל מה

  1. באמצעות שובר התשלום המחולק ביחידה לאנגלית כשפה זרה היחידה בבנין רוח 1004 (בנין קורט) ליד חדר 04 בקומת הכניסה. בין השעות 8:30-15:30.
  2.  את הספח ששולם בבנק ניתן:
    1. לסרוק ולשלוח למיילefl.unit@biu.ac.il

 

שקול היטב אם ברצונך להירשם לבחינה זו. התשלום לא יוחזר בכל מקרה.

ביום הבחינה עליך להצטייד ב:   1. אישור כניסה לבחינה.

                                          2. תעודה מזהה עם תמונה.

תוצאות הבחינה: תוצאת הבחינה איננה בציון מספרי. היא קובעת אם עלית רמה או נשארת באותה רמה.תוצאת הבחינה הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור. התוצאות ישלחו לדוא"ל שלך יום לאחר הבחינה.