קורסי פרוייקטים לשנה"ל תשפ"ב- לתלמידי אורט המחלקה לניהול ולתלמידי רנטגן בלבד

קורסים לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-1040-11

ג'+

 ה'

18-20

16-20

א'

גב' שושנה הלרשטיין

 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-1140-10

ג'

16-20

א'

גב' מגי ארט

41-1140-51

ג'

16-20

ב'

גב' שושנה הלרשטיין

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-1220-50

ג'

16-20

ב'

גב' מגי ארט

 

קורסים לתלמידי רנטגן בלבד

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-1140-20

ד'+ה'

8-10

א'

גב' נירה הראטי

41-1140-21

ד'+ה'

8-10

א'

גב' שושנה הלרשטיין

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-1220-60

ד'+ה'

8-10

ב'

גב' נירה הראטי

41-1220-61

ד'+ה'

8-10

ב'

גב' שושנה הלרשטיין