קורסי פרוייקטים לשנה"ל תשע"ט- לתלמידי אורט המחלקה לניהול ולתלמידי רנטגן בלבד

קורסים לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד 

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס

המשך 

41-004-30

ב'+

ד'

16-20

12-14

א'

ד"ר איילת ששון

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

קורס המשך בסמסטר ב' 41-014-73

41-004-31

ב'+

ד'

16-20

12-14

א'

גב' שושנה פט

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד 

קורס המשך בסמסטר ב' 41-014-74

 
 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס המשך / קודם

41-014-32

ד'

10-14

א'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד.

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-72

41-014-33 ד' 10-14 א' ד"ר רויטל נגר מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-73

41-014-73

ד'

10-14

ב'

ד"ר איילת ששון

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

קורס המשך מסמסטר א' 41-004-30

41-014-74

ד'

10-14

ב'

גב' ורדית יעקבי

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. 

קורס המשך מסמסטר א' 41-004-31

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס המשך / קודם

41-022-72

ד'

10-14

ב'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד.

קורס המשך מסמסטר א' 41-014-32

41-022-73 ד' 10-14 ב' ד"ר רויטל נגר מיועד לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד. קורס המשך מסמסטר א' 41-014-33

קורסים לתלמידי רנטגן בלבד

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס המשך/ קודם

41-014-40

ד'+ה'

8-10

א'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד.   

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-70

41-014-41

ד'+ה'

8-10

א'

גב' גילית וייס

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד. 

קורס המשך בסמסטר ב' 41-022-71

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/שנתי

מרצה

שם הפרוייקט

קורס המשך/ קודם

41-022-70

ד'+ה'

8-10

ב'

ד"ר אנה ליובמן

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד.   

קורס המשך מסמסטר א' 41-014-40

41-022-71

ד'+ה'

8-10

ב'

ד"ר רויטל נגר

מיועד לתלמידי רנטגן בלבד. 

קורס המשך מסמסטר א' 41-014-41