קורסי פרוייקטים לשנה"ל תשפ"א- לתלמידי אורט המחלקה לניהול ולתלמידי רנטגן בלבד

קורסים לתלמידי אורט המחלקה לניהול בלבד

בסיסי

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-004-30

 

ד'+ ה'

12-14

16-20

א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-004-31

 

ג'+ ה'

18-20

16-20

א'

גב' לימור דולב

 

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-014-32

ג'

16-20

א'

ד"ר איילת ששון

41-014-33

ד'

10-14

א'

גב' נירה הראטי

41-014-73

 

ד'

10-14

ב'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

41-014-74

 

ג'

16-20

ב'

מר אבי בר-גד

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-022-33

 

ה'

16-20

א'

ד"ר ג'נט סיגל

41-022-72

 

ג'

16-20

ב'

גב' לוסי שולמן

41-022-73

 

ד'

10-14

ב'

גב' נירה הראטי

 

קורסים לתלמידי רנטגן בלבד

מתקדמים א'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-014-40

ד'+ה'

8-10

א'

גב' יעל אדלר

41-014-41

 

ד'+ה'

8-10

א'

ד"ר עדינה מנס

 

מתקדמים ב'

מס' קורס

יום

שעה

סמס/ שנתי

מרצה

41-022-70

ד'+ה'

 

8-10

ב'

גב' יעל אדלר

41-022-71

ד'+ה'

 

8-10

ב'

ד"ר עדינה מנס