דבר ראש המחלקה

הצורך ברכישת השפה האנגלית ברמה אקדמית גבוהה עומד בחזית הלימודים במוסדות

להשכלה גבוהה ברחבי העולם. סטודנטים נדרשים לתקשר ולשתף פעולה במיזמי מחקר,

להציג בכנסים בינלאומיים ולשתף פעולה עם עמיתים בזירה האקדמית הבינלאומית.

 

על היחידה לאנגלית כשפה זרה מוטלת המשימה ללמד ולהדריך גם סטודנטים לתואר ראשון

וגם סטודנטים לתואר שני בנתיב להשגת מטרות אלה.

 

הסטודנטים לתואר ראשון מסווגים לרמות לימוד לפי תוצאות חלק האנגלית של המבחן

הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר. הסטודנטים לומדים אסטרטגיות בהבנת הנקרא בתחום אקדמי

וגם מיומנויות כתיבה בדרך לקבלת פטור מאנגלית לתואר ראשון. מספר הקורסים להם

נדרשים הסטודנטים משתנה ותלוי ברמתם ההתחלתית.

 

סטודנטים לתואר שני מסווגים לרמות לימוד לפי תוצאות מבחן מיון לתואר שני. כל סטודנט

לומד קורס אחד במטרה למלא את חובותיו באנגלית. הקורסים ברמות השונות נבדלים זה

מזה בהיקפי שעות הלימוד ובדגש שהם שמים על הקניית מיומנויות של הבנת הנקרא ושל

כתיבה אקדמית.

 

צוות היחידה לאנגלית כשפה זרה מורכב ממרצים מיומנים ובעלי ניסיון עשיר והם מכינים

חומרי לימוד מעודכנים לתכניות לימוד מתקדמות לכל הקורסים.

 

ההצלחה הגדולה של מרצי היחידה בהקניית השפה האנגלית לאלפי סטודנטים קיבלה השנה

הכרה בדמות תעודת הצטיינות בהוראה שניתנה ליחידה לאנגלית כשפה זרה ע"י רקטור

האוניברסיטה וסגניתו. הזכיה מתבססת על סקר הוראה שנערך בקרב הסטודנטים לגבי קורסי אנגלית